SELAMAT DATANG KE LAMAN SOAL SELIDIK PEMANTAUAN KENDIRI
TENAGA BOLEH BAHARU DAN KECEKAPAN TENAGA
Laman ini memerlukan jawapan yang telus dan benar dari pihak sekolah. Jawapan anda amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih
MULA
 
MAKLUMAT DEMOGRAFI

 
NAMA SEKOLAH *

 
KOD SEKOLAH

 
DAERAH

 
ALAMAT SEKOLAH

 
NO. TELEFON :

 
NO. TELEFON SEKOLAH

 
NO. FAKS SEKOLAH

 
JUMLAH GURU DAN STAF

 
JUMLAH MUIRD

 
LOKASI SEKOLAH *


 
GRED SEKOLAH *


 
A. MODUL DAN KIT TBBKT

 
Adakah sekolah telah menerima modul-modul aktiviti dan panduan guru TBB&KT?


 
Jumlah modul yang diterima

 
Adakah modul tersebut telah direkodkan dalam daftar buku?


 
Adakah sekolah telah menerima kit pembelajaran TBB&KT?


 
Adakah kit pembelajaran TBB&KT telah direkodkan dalam Kew.PA3?


 
B. PRA PELAKSANAAN

 
Adakah guru besar/guru penolong kanan telah dimaklumkan oleh guru JUT
(guru yang menghadiri kursus) tentang pelaksanaan TBB&KT di sekolah?


 
Sudahkan guru JUT (guru yang menghadiri kursus) memberikan latihan dalaman (In-house Training) kepada guru-guru yang lain?


 
Sekiranya In House Trainiing tidak dilaksanakan, sila nyatakan sebab:

Anda boleh pilih lebih dari satu pilihan

 
Siapakah sasaran In House Training yang dijalankan?


 
Bilakah tarikh pelaksanaan In House Training sekiranya telah dijalankan?

 
Sudahkah diwujudkan jawatankuasa pelaksana/pasukan operasi TBB&KT di sekolah?


 
Kelab dan persatuan yang berkaitan dengan pelaksanaan TBB&KT yang wujud di sekolah.


 
Jika {{answer_3869725}}, sila tandakan pilihan yang berikut:

Anda boleh tanda lebih dari satu pilihan

 
Adakah guru-guru bersedia menjalankan aktiviti TBB&KT dalam kelab dan persatuan?


 
Adakah Unit beruniform terlibat dalam aktiviti TBB&KT?


 
C. PELAKSANAAN

 
Adakah modul yang dibekalkan digunakan oleh guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di kelas?


 
Antara mata pelajaran berikut yang manakah telah menggunakan modul TBB&KT dalam pengajaran dan pembelajaran

Anda boleh tanda lebih dari satu pilihan

 
Adakah guru menggunakan lembaran kerja daripada modul TBB&KT (aktiviti murid) dalam pengajaran dan pembelajaran?


 
Adakah guru menghasilkan bahan-bahan lain untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran TBB&KT di sekolah?


 
Adakah modul yang dibekalkan telah digunakan oleh guru-guru kelab dan persatuan?


 
Antara kelab dan persatuan berikut, yang manakah telah menjalankan aktiviti TBB& KT

Anda boleh pilih lebih dari satu pilihan

 
Adakah unit beruniform juga telah melaksanakan aktiviti TBB&KT?


 
D. PENGGUNAAN KIT TBB&KT (khusus kepada sekolah {{answer_3869039}})

 
Adakah ia telah digunakan untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran TBB&KT


 
Adakah kit yang dibekalkan sesuai untuk digunakan dalam membantu pengajaran dan pembelajaran


 
Berapakah kekerapan penggunaan kit dalam pengajaran dan pembelajaran setahun


 
Adakah ia telah digunakan untuk membantu aktiviti kokurikulum kelab dan persatuan.


 
Adakah Kit yang dibekalkan sesuai untuk digunakan dalam aktiviti kokurikulum


 
Berapakah kekerapan penggunaan kit dalam aktiviti kokurikulum setahun


CETREE> MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH DI ATAS KESUDIAN ANDA MELENGKAPKAN SOAL SELIDIK PEMANTAUAN KENDIRI INI
Powered by Typeform
Powered by Typeform